Дюбел удължен двойноразтварящ комплект с винт DIN 571

0,25 лв.0,99 лв.