Дюбел удължен двойноразтварящ – найлон

0,39 лв.1,24 лв.